Päev algas 10.30 kogunemisega. Paljud ei olnud varemalt Viikingite külas käinud. Koht on huvitav ja meeleolukas.
Kohale tuli kokku 15 inimest. Rõõm oli näha juba tuttavaid ja samuti uusi liikmeid. 
Alustasime tutvustusringiga. Seejärel pidasime maha üldkoosoleku. Kristin rääkis lahti eelmise majandusaasta aruande. Kellelgi küsimusi ei olnud. 2015 majandusaasta aruanne võeti vastu ühehäälselt. 
Siis rääkisin natuke lapsehoidja kutse taastõendamisest. Kuna paljudel on kutsetunnistus aegumas, oli info vajalik ja päevakohane.
Kell 12.00 algas loeng raamatupidamise teemadel. Osalejatel oli hulgaliselt küsimusi ja lektor Meeli Vaikjärvel oli meile head nõu kuhjaga.
Peale loengut kulus marjaks ära korralik lõunasöök. Toidud olid maitsvad ja kõht sai kõigil täis. Toidulauas jätkus juttu erinevatel teemadel. Kõik osalejad arvasid, et sellised kogunemised on väga olulised. Ühiselt oleme tugevad ja saame kaasa rääkida lastehoiu teemadel riigi ja omavalitsustega.
Edasi rääkisid erinevate omavalitsuste lastehoiud oma kogemustest suhtlemisel KOV-ga. Edastati infot, kuidas kuskil on asjad korraldatud.
Panime ka paika edasised plaanid ja ootused, kohale tulnud liidu liikmed olid veendunud, et Eesti Lapsehoidjate Kutseliitu tuleb laiendada ja kasvatada. Koos tuleks osaleda messil Laps ja Pere, liidu liikmetele oleks hea koos korraldada koolitusi, vajalik on kutseliidu reklaamimine ja lapsehoidja kutse väärtustamine.
Tänan kõiki, kes tulid. Loodan, et järgmisel kogunemisel on meid veelgi rohkem.
Rõõm on suhelda inimestega, kes teevad oma tööd südamega.

Anu