23. aprillil 2014 kell 17.00- 19.00 toimus Tartus Haridusosakonna ruumides infopäev nendele lapsehoiuteenuse osutajatele, kellel on sõlmitud Tartu linnaga lapsehoiuteenuse rahastamise leping.
Päevakava: 

1. Haridusosakonna juhataja Riho Raave tutvustab  Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste võrgu kaasajastamise töörühma ettepanekuid.  

2. Haridusosakonna finantseerimise peaspetsialist  Anne Juhkam tutvustab kavandatavaid  hoiutoetuste skeemi muudatusi (alates 01.09.2014).  

Kohal olid hinnanguliselt pooled kutsututest. Muuhulgas tehti ettepanek mitte vähendada 3-aastaseks saavate laste linnapoolset toetusraha ja seda vähemalt kuni uue õppeaastani ning arvestada väikeste hoidude positiivsete mõjudega lastele ja lapsevanemate suuremale valikuvõimalusele lapsele hoiuteenuse valimisel. 

Lastehoidudelt oodatakse tagasisidet hiljemalt 30.juuniks 2014 selle kohta, kas soovitakse jätkata pigem variant A või variant B toetusskeemiga (vt. dokumenti) Antud kuupäevaks valiku tegemine ei välista, et edaspidi otsust muuta ei saaks vastavalt sobilikuma kasuks. 

Seni kehtinud toetusrahade maksmine jooksva kvartali eest ette muutub alates oktoober 2014 ning hakatakse tasuma toetusrahasid igakuiselt 10-ks kuupäevaks eelmise kuu eest. ( III kvartali toetusrahad makstakse senise kehtinud korra järgi 25.juulil ning järgmine ülekanne toimub 10. novembril oktoobrikuu eest ) 

Siin asub töörühma koostatud dokument: http://www.tartu.ee/data/Lasteaia_tooryhma_ettepanekud_040414.pdf  

Aktiivset arutelu, et muudatused saaksid ootuste kohased!

Õnnela