Linna lasteaedade kohatasu tõuseb 1. septembrist  praeguselt  39,05 eurolt (11% alampalgast) 53,25 eurole ( 15% alampalgast).

 „Paaril viimasel aastal on kohatasu Tartu munitsipaallasteaedades püsinud 11 protsendil alampalgast, samas on lasteaedades suurenenud palga- ja majanduskulud. Eelmisel aastal tõusid lasteaiatöötajate palgad keskmiselt 7 protsenti, tänavu samuti  7 protsenti ja tuleval aasta on kavas umbes 10protsendiline palgatõus,“ kommenteeris abilinnapea Tiia Teppan.

Kokku on linn kahel viimasel aastal lasteaiatöötajate palgatõusu panustanud umbes 2 miljonit eurot, kavandatav palgatõus nõuab veel  umbes  1,15 miljonit eurot aastas.

Koos investeeringukulude ja ülalpidamiskuludega läheb üks lasteaiakoht  maksma keskmiselt  300 eurot kuus, millest lapsevanem hakkaks kohatasuna maksma 53 eurot ehk 18 protsenti.

„Samas on meil umbes 1130 lapsevanemat, kes maksavad eraaedades ja –hoidudes tunduvalt kõrgemat kohatasu. Selleks, et võrdsustada linna ja eralasteaedade kohatasud ja kaotada lapsevanemate ebavõrdne kohtlemine, hakkab linn lasteaiapidajatele maksma täiendavat toetust,“ selgitas abilinnapea.

Vähekindlustatud peredel on võimalik saada täiendavaid toetusi lapsevanema poolt kaetava osa tasumiseks sotsiaalabi osakonna kaudu. Sõltuvalt perekonna majanduslikust olukorrast hüvitatakse 50 või 100  protsenti  kohatasust või vabastatakse kuu toidurahast. Kolme ja enama lasteaiaealise lapse perekond maksab kohatasu ainult kahe lapse eest, ülejäänud vabastatakse.

Lasteaia kohatasu tõstmist ja eralasteaedade toetuste eraldamise korda arutatakse 26. juuni volikogu istungil.

Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.