SA Innove ja Sotsiaalministeerium annavad eelinfona teada, et 29. juunil avaneb Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele". Kokku jagatakse esimeses taotlusvoorus projektidele 4 885 056 eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetust, mis võimaldab luua juurde ligi tuhat uut lasteaia- või lapsehoiukohta üle Eesti. Taotlusvooru eesmärgiks on aidata lapsevanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata ning lühendada kohalike omavalitsuste lasteaiajärjekordi.


Toetust on oodatud taotlema kohalikud omavalitsused, kes võivad lapsehoiuteenuse osutamist või alushariduse andmist korraldada ise või hankida vastavad teenused erasektorist. Projektide raames on abikõlblik õpetaja, lapsehoidja ja lasteaia õpetaja abi palgakulu.


Digitaalselt allkirjastatud taotlusi saab Innovesse esitada 29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17.00. Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 30. juunist – 2. juulini infopäevad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.Täiendav teave ja infopäevadele registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Lisainfo:

Mari Annus
SA Innove sisekommunikatsioonijuht
Tel. 735 0534. 52 76159
mari.annus@innove.ee