Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu üldkoosolek toimub 20.02.2016 kell 11.00- 16.00 Viikingite külas. http://www.viikingitekyla.ee/language/et/
Päevakorras:
1. Kokkuvõte 2015 aastast
2. ELKL juhatusse uute liikmete valimine
3. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse koostamise hetkeseis
4. Lõunasöök
5. 2016 aasta tegevusplaan
Osalemiseks palume registreerida e-kirja teel aadressil info@lapsehoidjad.eu hiljemalt 12.02.16
 
ELKL juhatus