Pressiteade: Lapsehoidjaid ei pea juba 10 aastat „mustalt turult” ostma

Veel kümme aastat tagasi ei olnud võimalik lapsehoiuteenust ametlikult osta ja seda pakuti ainult „mustal turul”, kuid tänu 2005. aastal alustatud kutseliste lapsehoidjate koolitamisele on olukord nüüdseks märksa turvalisem ja kontrollitum.

Lapsehoiuteenuse juubeli tähistamiseks ja valdkonna arengusuundade vaagimiseks korraldavad Lapsehoidjate Kutseliit ja Perekasvatuse Instituut 4. detsembril 2015 konverentsi.

Aastal 2005 lõpetasid Perekasvatuse Instituudis koolituse Eesti esimesed kutselised lapsehoidjad. Kümne aasta jooksul on lapsehoiuteenus palju arenenud ning on toimunud mitmeid muutusi.
 
Teenuse loomise üks võtmeideid on olnud, et kõigile lastele ei sobi suur lasteaia või -sõimerühm ning pered vajavad individuaalsemat, paindlikumat ja kodulähedasemat lapsehoidu.

Enne 2005. aastat ei olnud sellist teenust ametlikult võimalik osta ja seda pakuti ainult „mustal turul”. Pärast lapsehoidja kutsekoolituse ja teenusele esitatavate nõuete kehtestamist on olukord muutunud stabiilsemaks ja turvalisemaks, kuna pakutavate teenusete kvaliteeti kontrollitakse pidevalt. Valdkonna muutused ei ole veel lõppenud ja praegu käib arutelu alushariduse ja lastehoiuteenuse ühitamise võimaluste osas.

„Kõigi nende muudatuste tuules on ülimalt tähtis, et säiliks lapsekeskne lähenemine ja jätkuvalt pakutaks paindlikke võimalusi lähtuvalt perede vajadustest,” rõhutab Perekasvatuse Instituudi tegevjuht ja pikaaegne lapsehoidjate koolitaja Siiri-Liisi Kraav.

Konverents toimub Tallinnas, Harjumaa Omavalitsuste Liidu majas, Sirge 2.

Konverentsi täpsem info ja registreerimine www.lapsehoidjad.eu ja www.pki.ee