Projekti tegevused kestavad kaks aastat, mille käigus teadvustatakse tänaste algkooli- ja lasteaiakohtade jaotamisega seotud probleeme; selgitatakse tsentraalse jaotusmehhanismi vajalikkust detsentraliseeritud lasteaedade selektsiooni võimaldava jaotussüsteemi asemel; partneritega kooskõlas töötatakse välja mehhanismi olulised pere- ja tööelu tasakaalustamist toetavad prioriteedid, selgitatakse lapsevanemate eelistused ja tuvastatakse jaotamispõhimõtted, mis rahuldaksid nii tehnilisi kui ka poliitilisi vajadusi. Projekti lõpptulemuseks on  pere- ja tööelu tänasest parem tasakaalustatus, mille toetamiseks on välja töötatud ning Eesti suuremates omavalitsustes juurutatud ülalpool põgusalt kirjeldatud jaotusmehhanismi . Projekti lõppedes antakse see tehniline lahendus (algoritm koos selle toimimiseks vajalike infosisenditega) üle projekti kaasatud kohalikele omavalitsustele.