Hea Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige!
Oled oodatud MTÜ Eesti Lapsehoidjate Kutseliit üldkoosolekule.

Toimumisaeg: 25. aprill 2015
Toimumiskoht: Viikingite Küla (Kose vald, Saula küla) , Sõdalaste saal
http://www.viikingitekyla.ee/?page_id=72

PÄEVAKAVA:
10.30-11.00 kogunemine, suupistelaud
11.00- 12.00 üldkoosolek
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2015 majandusaasta aruande kinnitamine    
2. Muudatused/koostöö KOV-ga peale „Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise   seaduse“ vastuvõtmist
3. Lapsehoidja kutse taastõendamisega seonduv
4. MTÜ tegevusplaan aastaks 2015

 12.00-13.30 raamatupidamisalane loeng (lapsehoiuteenuse käibemaks, maksumuudatused jms),  
                väljastatakse tunnistus koolitusel osalemise kohta
 13.30-15.00 lõuna ( praad v. supp, magustoit ) MTÜ kulul
 15.00-17.00 üldkoosolek (kui kvoorumit esmasel koosolekul ei olnud), vaba teema
               
 Palun anna enda osalemisest või mitteosalemisest teada hiljemalt 17.aprilliks.
*Koolitusel väljastatava tunnistuse jaoks on vajalik, et edastaksid ka isikukoodi (d).
 
Registreerimine ja lisainfo: info@lapsehoidja.eu , 52 012 01 (Anu)
  
Meeldiva kohtumiseni! :)
 
ELKL juhatus