KONTAKTID 

Ene Paadimeister
ELKL juhatuse esimees
+ 372 521 2209


Oleme Teile nõu ja ideedega abiks, kui Te seda vajate.

Lapsehoiga alustamine ja lastega töötamise korraldamine rühmas
Irina Kalso
+372 524 2998

Lapsehoiuga alustamine ning raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamine; uue alushariduse seadusega seonduvad küsimused
Janne Liidik
+372 5904 7872

Lapsehoidjate kvalifikatsiooninõuded, lapsehoidja kutse taotlemine ja taastõendamine
Ene Paadimeister
+372 521 2209
Sotsiaalministeerium- lapsehoidja